Uzņēmums dibināts 1995. gadā un sākotnēji tā pamatdarbība bija saistīta ar graudaugu un kartupeļu audzēšanu. Šobrīd uzņēmums apsaimnieko un audzē graudus 1600 ha lielā platībā. Graudaugi galvenokārt tiek ražoti cūku nozares vajadzībām.

2000.gadā uzņēmums izveidoja cūku audzēšanas nozari, kas turpmākajā periodā tika sekmīgi attīstīta, kļūstot par galveno biznesa virzienu.

Uzņēmumā ir izveidota ražošanas bāze 2000 sivēnmātēm un 17400 nobarojamām cūkām, kas kopumā ļauj gada laikā nobarot un tirgū realizēt gandrīz 60000 bekonus. Cūku novietnes izvietotas Priekuļu un Bauskas novadā. Visās ražotnēs ir pielietota mūsdienīgākā, augstākajiem vides standartiem atbilstošākā, specializētā cūku fermu tehnoloģija. Īpaša uzmanība tiek veltīta dzīvnieku labturībai, sanitāri - higiēnisko prasību, un dažādu drošības režīmu ievērošanai.

Uzņēmumā ražotajiem sivēniem un nobarojamām cūkām, ir augsts pieprasījums ne tikai Latvijas tirgū, bet tie ir iekarojuši uzticību Krievijas un Eiropas cūkaudzētāju un gaļas pārstrādātāju uzņēmumu vidū.

Uzņēmuma produkcijas atpazīstamībai ir reģistrēta preču zīme "LIVLANDE".

10 gadu laikā uzņēmuma gada apgrozījums pieaudzis no 0.2 līdz 4.5 miljoniem latu gadā. Efektīvu ražošanas procesu un veiksmīgu finansiālo darbību nodrošina 25 labi atalgoti, profesionāli darbinieki. Uzņēmuma vadības rūpes par personāla darba apstākļiem, izglītošanu, sociālajām garantijām un godīgu nodokļu politiku veicina darbinieku lojalitāti, nodrošina zemu kadru mainību un stabilitāti uzņēmuma darbībai ilgtermiņā.