Sīkāku informāciju par ES sniegto atbalstu lauku attīstībai skatīt šeit: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm